برنامه های آموزشی سوم دبستان

برنامه آموزشی سوم دبستان شامل کلاسهای فارسی، علوم تجربی، ریاضی، هدیه های آسمانی (تعلیمات دینی)، و قرآن است. به علاوه کلاس های تفکر (آموزش فلسفه به کودکان)، مهارتهای زندگی، کاردستی، نقاشی و تعلیمات اجتماعی و زبان انگلیسی برای دانش آموزان سوم دبستان در نظر گرفته شده است. روش ارائه طرح درسها در ادامه اول و دوم دبستان بر اساس روشهای آموزش غیر مستقیم است. در اینجا توضیحاتی را در مورد محتوای برخی کلاس ها می آوریم:

کلاس تفکر، تقویت مهارت های اندیشه ورزی، بیان، استدلال و خودتصحیحی را در قالب گفت و گوهای جمعی پی می گیرد.

کلاس مهارتهای زندگی، توانمندسازی دانش آموزان را در زمینه های روزمره امروز و آینده شان هدف قرار می دهد، که در این زمینه میتوان شناخت و ابراز احساسات، مشارکت، حل و فصل مشاجرات و مدیریت هیجانات را نام برد. این کلاس یکی از مهمترین کلاسهای درسی است که در کنار مداخلات تربیتی معلمان به یادگیری و در عین حال تمرین مهارتهای اجتماعی می پردازد.

کلاس کاردستی با ابزارهای متفاوت و جذاب به رشد خلاقیت دانش آموزان کمک می کنند. در زنگ کاردستی بچه ها به کمک وسایلی مانند کاغذ رنگی، مقوا و چسب، محصول خلاقیت خود و مربی خویش را می سازند که در پرورش نگرش زیبایی شناسی آنان نقش بسزایی دارد. در کلاس نقاشی با هدفی یکسان اما ابزاری متفاوت همین امر صورت می گیرد و تلاش دانش آموزان در راستای تولید هنری، نقد هنری و زیبایی شناسی و خلاقیت است.

فعالیتهای تربیتی در سوم دبستان در ادامه اهداف اول و دوم دبستان است با این تفاوت که به کمک آموخته های قبلی فرصتی مناسب برای تعمیق آنها فراهم شده است. هم چنین به علت افزایش مهارتهای عمومی ناشی از آموزش دوران پیش دبستان و اول و دوم دبستان، مسئولیت سپاری بیشتری به دانش آموزان صورت می گیرد و نسبت به سالهای گذشته مسئولیتهای بیشتر و معنی دار تری را به عهده می گیرند.

کلاس تعلیمات اجتماعی به صورت واقعی و ملموس دانش آموزان را در معرض اطلاعات واقعی محیط پیرامونشان قرار می دهد و علاوه بر ایجاد بستر مناسب برا یادگیری مهارتهای اجتماعی دانش لازم در مورد نهادهای اجتماعی و در دسترس دانش آموزان را در اختیار آنها قرار می دهد و نحوه تعامل با آنها را آموزش می دهد.

زبان انگلیسی به صورت رسمی از کلاس سوم به بعد وارد برنامه درسی می شود و به آموزش مهارتهای کلامی و شنیداری می پردازد و خواندن و نوشتن را در سطوح اولیه آغاز می نماید. مهمترین رکن در آموزش زبان انگلیسی توجه به مهارتهای پایه و تاکید بر درک و به کارگیری ابزاری زبان است و نه اینکه صرفا به عنوان یک دانش و اطلاعات مورد استفاده قرار گیرد. در همین راستا کلاس زبان بدون سطح بندی و با تفاوت سطح دانش آموزان در کلاس برگزار می شود و تلاش می شود که همه دانش آموزان بتوانند در محیط یادگیری مناسب در کنار همدیگر به یادگیری بپردازند و به صورت معنی دار بر یادگیری یکدیگر نیز تاثیر بگذارند.

کلاس لگو که در راستای اهداف لگوی آموزشی LEGO Education است ، بر روی آموزش همگام با ساخت و تقویت حل مساله تمرکز دارد و به صورت کلاس فوق برنامه اجرا می شود.

مأموریت و چشم‌انداز

ما چرا هستیم؟
بیشتر

اخبار و تازه‌ها

ثبت نام سال تحصیلی ۹۸-۹۷
بیشتر

شما هم مشارکت کنید

حمایت از
«ارتقای کیفیت آموزش»
بیشتر