برنامه های آموزشی دوم دبستان

برنامه آموزشی دوم دبستان شامل کلاسهای فارسی، علوم تجربی، ریاضی، هدیه های آسمانی (تعلیمات دینی)، و قرآن است. به علاوه کلاس های تفکر (آموزش فلسفه به کودکان)، مهارتهای زندگی، کاردستی، نمایش خلاق، نقاشی و لگو برای دانش آموزان دوم دبستان در نظر گرفته شده است. روش ارائه طرح درسها در ادامه اول دبستان بر اساس روشهای آموزش غیر مستقیم است. در اینجا توضیحاتی را در مورد محتوای برخی کلاس ها می آوریم:

کلاس تفکر، تقویت مهارت های اندیشه ورزی، بیان، استدلال و خودتصحیحی را در قالب گفت و گوهای جمعی پی می گیرد.

کلاس مهارتهای زندگی، توانمندسازی دانش آموزان را در زمینه های روزمره امروز و آینده شان هدف قرار می دهد، که در این زمینه میتوان شناخت و ابراز احساسات، مشارکت، حل و فصل مشاجرات و مدیریت هیجانات را نام برد.

کلاسهای کاردستی، نمایش خلاق و لگو سه کلاس هستند که هر یک با ابزاری متفاوت و جذاب به رشد خلاقیت دانش آموزان کمک می کنند. در زنگ کاردستی بچه ها به کمک وسایلی مانند کاغذ رنگی، مقوا و چسب، محصول خلاقیت خود و مربی خویش را می سازند که در پرورش نگرش زیبایی شناسی آنان نقش بسزایی دارد. در کلاس نقاشی با هدفی یکسان اما ابزاری متفاوت همین امر صورت می گیرد. کلاس لگو که در راستای اهداف لگوی آموزشی (LEGO Education) است ، بر روی آموزش همگام با ساخت و تقویت حل مساله تمرکز دارد.

فعالیت دانش آموزان از ساعت 8 صبح آغاز شده و پس از 4 کلاس 45 دقیقه ای با صرف ناهار، زنگ بازی و نشست روزانه در هنگام ظهر همراه می شود. در ادامه پس از دو کلاس در بعدازظهر فعالیت دانش آموزان در ساعت 3 بعدازظهر پایان می یابد. 

فعالیتهای تربیتی در دوم دبستان در ادامه اهداف اول دبستان است با این تفاوت که به کمک آموخته های قبلی فرصتی مناسب برای تعمیق آنها فراهم شده است. هم چنین به علت افزایش مهارتهای عمومی ناشی از آموزش دوران پیش دبستان و اول دبستان، مسئولیت سپاری بیشتری به دانش آموزان صورت می گیرد.

مأموریت و چشم‌انداز

ما چرا هستیم؟
بیشتر

اخبار و تازه‌ها

ثبت نام سال تحصیلی ۹۸-۹۷
بیشتر

شما هم مشارکت کنید

حمایت از
«ارتقای کیفیت آموزش»
بیشتر