حمایت از ما

بر اين رواق زبـرجد نوشـته‌اند به زر

كه جز نكويی اهل كرم نخواهد ماند

 

در اين جا قرار است گره از فقر آموزش بگشائيم.

و درمانی بر مريضی تعليم و تربيت بيابيم.

يتيمی مدارس را چاره‌انديشی كنيم.

و كمك حال وصلت تخصص و تعهد در مدارس باشيم.

و براي همه‌ی اين كارها به كمك و ياری‌تان نيازمنديم. چرا كه می‌دانيم هيچ كار بزرگی انجام شدنی نيست مگر با همكاری و همياری.

اگر مايل به حمايت مالی از مدرسه سرمد هستيد می‌توانيد از طریق شماره‌های زیر با مدرسه تماس بگیرید:

۲۶۵۴۷۵۷۹ / ۲۶۵۴۳۹۳۷ / ۲۶۵۵۲۲۱۳

مأموریت و چشم‌انداز

ما چرا هستیم؟
بیشتر

اخبار و تازه‌ها

ثبت نام سال تحصیلی ۹۸-۹۷
بیشتر

شما هم مشارکت کنید

حمایت از
«ارتقای کیفیت آموزش»
بیشتر