معرفی مدرسه

برای آشنایی بیشتر با رویکردها و برنامه های مدرسه سرمد به هر کدام از صفحات منوی معرفی مدرسه مراجعه کنید.

مأموریت و چشم‌انداز

ما چرا هستیم؟
بیشتر

اخبار و تازه‌ها

ثبت نام سال تحصیلی ۹۸-۹۷
بیشتر

شما هم مشارکت کنید

حمایت از
«ارتقای کیفیت آموزش»
بیشتر